1. Utdanning VitenskapKjemi Digging the Mole Concept in Chemistry
Chemistry For Dummies, 2. utgave

Av John T. Moore

Del av Chemistry For Dummies Cheat Sheet

Føflekken (forkortelse mol og noen ganger kalt Avogadros nummer) er et konverteringsnummer som gjør at en kjemiker eller kjemistudent kan bevege seg fra den mikroskopiske verdenen av atomer, ioner og molekyler til den makroskopiske verdenen av gram, kilogram og tonn. Moleomsettingen brukes i reaksjonsstøkiometri for å forutsi hvor mye produkt som kan lages fra en viss mengde reaktant eller hvor mye reaktant som er nødvendig for å produsere en viss mengde produkt.

Hvis du kjenner partiklene, føflekken eller gram av et stoff, kan du beregne de to andre målingene ved å bruke følgende ligning:

1 mol = 6,022 × 1023 partikler / mol = formelvekt uttrykt i gram