1. ProgrammeringPythonHvordan lage en konstruktør i Python
Begynner programmering med Python For Dummies

Av John Paul Mueller

En konstruktør er en spesiell type metode som Python kaller når den instantierer et objekt ved å bruke definisjonene som finnes i klassen din. Python er avhengig av konstruktøren for å utføre oppgaver som å initialisere (tilordne verdier til) alle forekomstvariabler som objektet trenger når det starter. Konstruktører kan også kontrollere at det er nok ressurser til objektet og utføre andre oppstartsoppgaver du kan tenke på.

Navnet på en konstruktør er alltid det samme, __in __ (). Konstruktøren kan godta argumenter når det er nødvendig for å lage objektet. Når du oppretter en klasse uten en konstruktør, oppretter Python automatisk en standardkonstruktør for deg som ikke gjør noe. Hver klasse må ha en konstruktør, selv om den bare er avhengig av standardkonstruktøren. Følgende trinn viser hvordan du lager en konstruktør: