1. ProgrammeringPython Slik finner du baneinformasjon i Python
Begynner programmering med Python For Dummies

Av John Paul Mueller

For å bruke koden i en modul, må Python kunne finne modulen og laste den inn i minnet. Stedsinformasjonen lagres som stier i Python. Hver gang du ber om at Python importerer en modul, ser Python på alle filene i listen over stier for å finne den. Stiinformasjonen kommer fra tre kilder:

  • Miljøvariabler: Python-miljøvariabler, for eksempel PYTHONPATH, forteller Python hvor man kan finne moduler på disken. Gjeldende katalog: Du kan endre gjeldende Python-katalog slik at den kan finne alle moduler som brukes av applikasjonen din. Standardkataloger: Selv når du ikke definerer noen miljøvariabler og den gjeldende katalogen ikke gir noen brukbare moduler, kan Python fremdeles finne sine egne biblioteker i settet med standardkataloger som er inkludert som en del av sin egen baneinformasjon.

Det er nyttig å vite gjeldende baneinformasjon fordi mangelen på en bane kan føre til at søknaden din mislykkes. Følgende trinn viser hvordan du kan få stiinformasjon:

image0.jpg

Sys.path-attributtet er pålitelig, men inneholder kanskje ikke alltid alle stier som Python kan se. Hvis du ikke ser en nødvendig bane, kan du alltid sjekke et annet sted at Python ser etter informasjon. Følgende trinn viser hvordan du utfører denne oppgaven:

bilde1.jpg

Du kan også legge til og fjerne elementer fra sys.path.